Kredyty skupowe pomagają przedsiębiorcom – jak uzyskać wsparcie

W świecie biznesu płynność finansowa to podstawa, a kredyty skupowe mogą okazać się nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorców, którzy stają przed wyzwaniem związanym z szybkim uzyskaniem środków na rozwój czy pokrycie bieżących potrzeb. Czy wiesz, że tego typu finansowanie pozwala wykorzystać niesprzedane jeszcze towary jako zabezpieczenie kredytu? Dzięki temu możesz uzyskać niezbędne fundusze, nie czekając na zamknięcie sprzedaży. To elastyczne rozwiązanie, które może znacząco przyspieszyć realizację Twoich biznesowych planów. Odkryj, jak skutecznie ubiegać się o kredyty skupowe i jakie korzyści mogą one przynieść Twojej działalności.

Jakie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o kredyt skupowy

Z ostatnich doniesień wynika, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o zwiększeniu limitów akcji kredytowej dla banków współpracujących. Dzięki temu, firmy z branży rolno-spożywczej mają szansę na uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego w ramach tzw. kredytów skupowych. To ogromna szansa dla przedsiębiorstw, które angażują się w obroty zbożami, ich skup, a także w handel materiałem siewnym czy w skup i mrożenie owoców miękkich.

Kto dokładnie może skorzystać z tej szansy? O kredyt mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w wymienionych obszarach. Warto podkreślić, że wsparcie to skierowane jest przede wszystkim do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które znacząco przyczyniają się do stabilizacji i rozwoju krajowego rynku rolnego. Przykładowo, firma zajmująca się skupem pszenicy, jęczmienia czy kukurydzy między 1 października 2022 a 31 sierpnia 2023 roku, może liczyć na wsparcie finansowe, które pomoże jej w utrzymaniu płynności finansowej.

Z kolei producenci i dystrybutorzy nasion roślin rolniczych, którzy zakupili materiał siewny między 1 czerwca a 15 października 2023 roku, również znajdą w tej ofercie coś dla siebie. Nie można zapomnieć o firmach specjalizujących się w skupie i mrożeniu owoców miękkich, jak maliny, truskawki czy borówki, które realizowały swoje zakupy od 1 czerwca do 30 września 2023 roku. Dla nich również przewidziano korzystne warunki finansowe, które umożliwią rozwój i stabilizację ich działalności.

Limit akcji kredytowej oraz kwota dopłat

Limit akcji kredytowej, zwiększony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi obecnie 2,2 miliarda złotych. To znaczący wzrost, który ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania dla podmiotów działających w branży rolniczej. Środki te przeznaczone są na kredyty skupowe, które mogą być wykorzystane na różnorodne cele związane z obrótem i przetwórstwem produktów rolnych.

Dodatkowo, zmieniona pula na dopłaty do oprocentowania wynosi teraz 90 milionów złotych. Ta kwota jest przeznaczona na subsydiowanie części kosztów odsetek, co obniża całkowity koszt kredytu dla kredytobiorcy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uzyskać korzystniejsze warunki finansowania, co sprzyja ich płynności finansowej i pozwala na lepsze planowanie inwestycji oraz bieżącej działalności.

Obie te wartości, zarówno limit kredytowy, jak i pula na dopłaty, mają bezpośredni wpływ na możliwości rozwoju i stabilizacji finansowej firm w sektorze rolnym. Umożliwiają one przystępne i atrakcyjne finansowanie w kluczowych obszarach działalności, co jest istotne zwłaszcza dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią podstawę polskiego rolnictwa.

Procedura rozpatrywania wniosków i warunki przyznawania kredytu

Procedura rozpatrywania wniosków o kredyt skupowy oraz warunki jego przyznawania zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić firmom dostęp do wsparcia finansowego. Kluczową rolę odgrywają tutaj współpracujące z ARiMR banki, które mają czas do 30 czerwca 2024 roku na ocenę wniosków i udzielanie kredytów.

Składanie wniosków: Przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem kredytu powinny zgłosić się do jednego z banków współpracujących. Tam otrzymają formularze i szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów, takich jak dane finansowe firmy, informacje o zakupach i planowanym przeznaczeniu kredytu. Ważne jest, by wniosek zawierał dokładne dane, aby ułatwić i przyspieszyć proces oceny.

Ocena wniosku: Banki przeprowadzają ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, aby upewnić się, że będzie ono w stanie spłacić zobowiązanie. Proces ten obejmuje analizę historii kredytowej, bieżącej sytuacji finansowej oraz perspektyw na przyszłość. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie, co pozwala na uwzględnienie specyfiki każdej firmy.

Warunki kredytu: Kredyt może być udzielony na maksymalną kwotę 40 milionów złotych, jednak nie może przekraczać sumy wydatków poniesionych na zakup zboża, materiału siewnego lub owoców miękkich. W przypadku firm zajmujących się skupem i mrożeniem owoców miękkich, kwota kredytu jest również ograniczona do sumy iloczynu liczby skupionych ton owoców i 2000 złotych za tonę.

Dopłaty do oprocentowania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje dopłaty do oprocentowania, które pokrywają część kosztów odsetek przez okres do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. To oznacza, że przedsiębiorstwo może korzystać z preferencyjnych warunków, nie ponosząc dodatkowych kosztów odsetkowych. Kredytobiorca nie musi także wnosić wkładu własnego.

Dzięki tym zasadom, kredyt skupowy stanowi atrakcyjne narzędzie finansowania dla firm z sektora rolno-spożywczego, umożliwiając im stabilizację i rozwój działalności w niepewnych warunkach rynkowych.